Protocol 'kind raakt zoek'

Protocol 'kind raakt zoek'

  1. Informeer direct aanwezige collega groepsleiding.
  2. Draag kinderen over aan collega en ga zoeken.
  3. Spreek vaste plek af, waar men met de andere kinderen blijft.
  4. De pedagogisch medewerker die bij de kinderen blijft heeft de mobiele telefoon, om leidinggevende en politie te bellen en dient als contactpunt.
  5. Informeer personeel op verblijfplaats en laat zo mogelijk een boodschap omroepen!
  6. Zoek 15 minuten in de buurt op concrete plekken
  7. Kind gevonden: ➢ Ja, neem contact op met andere PM-ers, leidinggevende en ouder; ➢ Nee, ga verder met stap
  8. Contact opnemen met politie en leidinggevende, gezamenlijk de volgende stap nemen.