Deprecated: Constant WP_Stream\FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /projects/kinderdag_e7/public_html/wp-content/plugins/stream/classes/class-filter-input.php on line 100
Activiteiten en feesten - Villa Kakelbont, kinderdagverblijf

Activiteiten en feesten

Wij hebben tal van activiteiten en feesten. Soms verlaten we dan de Villa . Onder het kopje ‘Uitstapjes’ vind je meer informatie over de gang van zaken.

Naar buiten

Met de oudere kinderen gaan we soms wat verder weg, bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, wandelen in het bosje, naar het speeltuintje op de hoek, naar de hoge berg in het bos, hardlopen op de atletiekbaan, naar speeltuin “Brakkefort” of naar de moestuin in Malden. Hier gaan we met de auto heen en als het mooi weer is picknicken we daar!

Ouderen en opa’s en oma’s

Twee keer per maand gaan we naar de dagopvang voor ouderen waar we gezellig met opa’s en oma’s zingen, knutselen, een spelletje doen of gezellig wat met elkaar praten. Eén keer per jaar mogen alle opa’s en oma’s van kinderen vanaf twee jaar op Villa Kakelbont komen kijken. Ze mogen bij hun kleinkind op de groep koffie drinken. Later op de dag gaan we dan gezamenlijk met de kinderen en de opa’s en oma’s wat knutselen en daarna met z’n allen een broodje eten. Hiervoor krijgen alle ouders een brief mee.

Themaweken

Op Villa Kakelbont werken we met thema’s. De activiteiten hierbij zijn voor de kinderen van de Grote Villa wat moeilijker dan voor de kinderen van de Kleine Villa. Maandelijks is er een ander thema. Hierbij gebruiken we knutselwerkjes en bijpassende liedjes. Denk bijvoorbeeld aan de herfst, Sinterklaas en kerst. We hebben ook andere thema’s zoals bijvoorbeeld auto’s, en winkels. Eén keer per jaar is er het thema tandenpoetsen, dit thema duurt een week. We poetsen de tanden van Henry het paard en we mogen zelf in de tandartsstoel zitten in de tandartshoek.

Ook gaan wij één keer per jaar met de kinderen naar de moestuin. Hier kunnen de kinderen zien hoe de sla groeit, de boontjes en natuurlijk de aardbeien. Deze aardbeien mogen ze natuurlijk plukken en opeten. Ook krijgen de kinderen te zien waar de aardappels verstopt zitten in de grond. Als ze voor ons uit de grond gestoken worden mogen we ze natuurlijk oprapen. We mogen de aardappelen meenemen mee naar Villa Kakelbont waar ze geschild, gewassen, gebakken en opgegeten worden, samen met de sla die we gewassen hebben. Dit is een heerlijke en leerzame dag.

Muziekles

Op Villa Kakelbont zijn er gekwalificeerde muziekleidsters die 2 keer per jaar, 6 weken lang muziekles geven. Dit doen we met kindjes vanaf 2 jaar in groepjes van ongeveer 10 kinderen. De les duurt 30 á 45 minuten waarbij wij afwisselen met materiaal (zoals trommels, belletjes, stokjes, lintjes, blaadjes etc.) en met staan, dansen en zitten. Alle seizoenen komen aan bod. Zo komen wij (letterlijk en figuurlijk) tegemoet aan natuurlijke bewegingsreacties die muziek bij kinderen oproept.

Als de muziekles begint komt Snuitje de Egel op bezoek. Snuitje komt de kindjes begroeten en de kindjes vertellen hun naam aan Snuitje. Ook mogen ze Snuitje natuurlijk een knuffel of kusje geven. Als we dit gedaan hebben, gaat Snuitje op een kastje zitten en kijkt en luistert naar de groep. Dan begint de muziekles. Als de muziekles is afgelopen komt Snuitje weer terug . Zo is het voor de kinderen duidelijk dat de muziekles afgelopen is.

Yogales

De yogalessen worden gegeven door een yogadocent. Bij peuteryoga wordt gedanst, gesprongen en gespeeld. We blazen een kabouterbaardje weg (ademhaling), we springen als een kikker en kronkelen als een slang (motoriek). Voor al deze activiteiten wordt de stamgroep verlaten.

Feesten/Verjaardagen

De verjaardagen van de pedagogisch medewerkers worden één keer per jaar gezamenlijk gevierd. Alle kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar krijgen hiervoor een speciale uitnodiging. Dit feest heeft ieder jaar een ander thema.

Natuurlijk vieren we feest als er een kind jarig is. Ook de ouders zijn hierbij van harte welkom. Voor het kind is dit een belangrijke gebeurtenis. Het kind mag op de speciale feeststoel op de tafel zitten en krijgt natuurlijk een feestmuts op. Alle kinderen krijgen een muziekinstrumentje en samen zingen we liedjes voor de jarige en zorgen we zelf voor de muziek. Het kind mag kaarsjes uitblazen. Daarna krijgt het kind natuurlijk een cadeautje dat gegeven wordt door twee andere kinderen met daarbij een dikke verjaardagkus of high five. Het kind mag de eventuele meegebrachte traktatie uitdelen. Een gezonde traktatie heeft de voorkeur. De pedagogisch medewerkers denken graag mee over een traktatie.

Afscheid

Ook besteden we tijd en aandacht aan een kind dat Villa Kakelbont gaat verlaten. Dit mag ook gevierd worden, want het kind gaat een spannende nieuwe periode tegemoet op de basisschool. Daarom staat het kind deze dag extra in de belangstelling. Zo wordt het voor de andere kinderen ook duidelijk dat het kind vertrekt. Het kind zelf kan zo deze dag afscheid nemen van vriendjes, vriendinnetjes en van de pedagogisch medewerksters. De pedagogisch medewerker zorgt voor het afscheidsklappertje: met foto’s, plak- en knutselwerkjes. Het kind krijgt een cum laude afscheidsmuts omdat het “geslaagd” is voor Villa Kakelbont. Bij het weggaan zwaaien wij het kind buiten bij de poort nog uit en wensen hem of haar héél véél plezier op school!

Seizoensfeesten

Sinterklaas brengt elk jaar een bezoek aan Villa Kakelbont, dit vindt plaats op een zaterdag. Meestal rond eind november en aan het eind van de middag, zodat er zoveel mogelijk kinderen bij kunnen zijn. Alle ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s mogen ook komen en alle kinderen, ook de broertjes en zusjes, krijgen een cadeautje. De cadeautjes worden op een speciaal georganiseerde maakavond door de ouders zelf gemaakt. Voor de maakavond en de sinterklaasmiddag ontvangen alle ouders bericht via een email.

De week voor Kerst hebben we elke dag een speciale kerstlunch met muziek verzorgt door een accordeonist en/of leden van een harmonie en zingen we kerstliedjes. De tafels worden feestelijk gedekt. Er zijn kleine broodjes en krentenbollen die de kinderen zelf met een eigen plastic mesje mogen smeren. Er is zelfs zelfgemaakte balkenbrij. En als het mogelijk is komen de opa’s en oma’s van de ouderendagopvang ook een middag om samen met ons kerst te vieren tijdens de kerstlunch.

Met Drie Koningen (6 januari) maken we met de kinderen een tocht door de wijk met zelfgemaakte lampionnen en bellen we op een aantal afgesproken plaatsen aan. Hierbij is het de bedoeling dat ouders zelf met hun kind meelopen als begeleiding. Hiervoor hangt een intekenlijst in de gang. Natuurlijk gaan er ook pedagogisch medewerkers van Villa Kakelbont mee.

Met carnaval komt Prins Carnaval van Nijmegen of Brakkenstein langs en lopen wij met hem de polonaise op muziek van een aantal leden van een harmonie. Hieraan mogen alle kinderen meedoen, dit wordt altijd aangegeven middels een brief in de gang en via een email.

Met Pasen komt de paashaas en gaan we met z’n allen eieren zoeken. Na het zoeken van de eieren worden deze natuurlijk geschilderd. Ook hierbij zijn alle ouders en broertjes en zusjes van harte welkom. Dit vindt meestal op een vrijdag, aan het eind van de dag plaats en ook hiervoor ontvangen alle ouders bericht via een email.

Donderdag van de Vierdaagse komen alle lopers langs Villa Kakelbont en staan we allemaal heel vroeg op om hen met muziek aan te moedigen. De aanwezige kinderen krijgen allemaal een bakje met snoepjes om uit te delen aan de lopers.