Opendeuren beleid

Op kinderdagverblijf Villa Kakelbont werken wij met een opendeurenbeleid. Dat betekent dat de traditionele groepsindeling , waarin de kinderen alleen in de eigen groepsruimte verblijven, op bepaalde momenten wordt losgelaten. Het opendeurenbeleid is niet alleen het openen van de deuren. Het is een bewuste keuze en vraagt om een sterke pedagogische visie en een goede organisatie.

Pedagogische visie

Villa Kakelbont wil met het opendeurenbeleid een verruiming van de leefwereld van de kinderen aanbieden: meer speelmogelijkheden, meer activiteiten én meer contacten. Een opendeurenbeleid geeft de kinderen de mogelijkheid vanuit een veilige basis (de stamgroep) de wereld te verkennen en hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Zo krijgen de kinderen vertrouwen in zichzelf en leren we hen verantwoordelijkheid te dragen en initiatieven te nemen. Met een goede uitrusting kunnen kinderen een heel eind komen.

Ook is er door het opendeurenbeleid meer variatie, uitdaging en maatwerk in het activiteitenaanbod mogelijk. Overal is het immers anders. Het kind voelt zich uitgedaagd en zal op zijn eigen niveau gebruik maken van de mogelijkheden. Kinderen van dezelfde leeftijd kunnen leuke dingen met elkaar ondernemen en de pedagogisch medewerkers kunnen hun kwaliteiten bij de verschillende activiteiten tot uitdrukking laten komen. Kinderen raken op een speelse manier vertrouwd met andere pedagogisch medewerkers en meerdere ruimten en dit vergroot hun gevoel van veiligheid.

Organisatie

Wij geven het opendeurenbeleid op verschillende manieren vorm. De deuren van de vaste groepsruimte gaan op verschillende, maar van tevoren afgesproken, momenten van de dag open, zodat de kinderen uit de verschillende stamgroepen vrij met elkaar kunnen spelen in de gang, hal of buiten. Soms wordt een activiteitenprogramma voor de hele vestiging georganiseerd of worden groepen samengevoegd, zodat de pedagogisch medewerkers maatwerk kunnen leveren.

Praktijk

De gang wordt gebruikt als speelruimte. Er staat een huisje met glijbaan, er is een hoekje waar kinderen met bijvoorbeeld Lego Duplo of Fisher Price Little People kunnen spelen, er staat een tafeltje met stoelen waaraan kinderen kunnen spelen en ze kunnen op loopfietsjes fietsen. Wanneer kinderen in de gang spelen is er altijd een pedagogisch medewerker bij om toezicht te houden. Wanneer kinderen van verschillende groepen samen willen spelen of eten dan mag dit ook. In deze gevallen kan van de BKR (begeleidster/kind ratio) worden afgeweken. Wanneer het slecht weer is kunnen we ook gebruik maken van de speelruimte van de Grote Villa. Hier gaan we dan met de grotere kinderen naartoe.

https://kinderdagverblijf-villakakelbont.nl/wp-content/uploads/2020/03/jongen-schoolplein.jpg