Deprecated: Constant WP_Stream\FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /projects/kinderdag_e7/public_html/wp-content/plugins/stream/classes/class-filter-input.php on line 100
Klachtenreglement | Villa Kakelbont - Kinderdagverblijf Nijmegen

Klachtenreglement

Klachten

KDV Villa Kakelbont heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze schriftelijk worden ingediend bij het de leiding van het kinderdagverblijf. Desgewenst kunnen ouders ervoor kiezen om de klacht via de ouderraad te melden. Verder is Villa Kakelbont aangesloten bij de Branchevereniging Kinderopvang en daarmee ook aangesloten bij een geschillencommissie.