Deprecated: Constant WP_Stream\FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /projects/kinderdag_e7/public_html/wp-content/plugins/stream/classes/class-filter-input.php on line 100
Ons team | Villa Kakelbont - Kinderdagverblijf Nijmegen

Teamsamenstelling

Op de Villa zijn pedagogisch medewerkers, groepshulpen en stagiaires werkzaam. Samen dragen zij zorg voor alle kinderen.

Alle beroepskrachten beschikken over de, voor de werkzaamheden passende, beroepskwalificatie zoals in de CAO – kinderopvang is opgenomen. Zowel de pedagogisch medewerkers, groepshulpen als stagiaires dienen een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen. Vanaf 2013 is dit voor pedagogisch medewerkers en groepshulpen een continue screening geworden.

Pedagogisch medewerkers

Aangezien de meeste pedagogisch medewerkers parttime werken, bestaat een team per groep uit vijf tot zes vaste pedagogisch medewerkers. Dagelijks is er, zowel op de kleine als op de grote Villa, per groep minimaal één pedagogisch medewerker de gehele dag aanwezig. Op de Kleine Villa zijn er per groep twee tot drie vaste pedagogisch medewerkers aanwezig. Tot twaalf kinderen minimaal twee en bij dertien tot zestien kinderen drie. Op de grote Villa is er één pedagogisch medewerker per acht kinderen aanwezig.

https://kinderdagverblijf-villakakelbont.nl/wp-content/uploads/2018/06/CB18-011-VILLA-KAKELBONT-PORTRETTEN-0219.jpg

Groepshulpen

Dagelijks is er op de Villa een groepshulp aanwezig. De groepshulp draagt onder meer zorg voor het fruit en brood, zodat de pedagogisch medewerkers op de groepen bij de kinderen kunnen blijven. Hierdoor hebben de pedagogisch medewerkers meer tijd en aandacht voor de kinderen. Op momenten dat het even wat drukker is op de groep, kan een groepshulp onder begeleiding van een pedagogisch medewerker ingezet worden op de groep.

Stagiaires

Ook zijn er stagiaires die in het kader van hun opleiding bij ons stage lopen. Stagiaires zijn altijd boventallig. BBL’ers (beroepsbegeleidende) worden altijd ingezet conform CAO – Kinderopvang. Stagiaires worden begeleid door één pedagogisch medewerker. Er wordt gekeken naar wat een stagiaire zelfstandig kan doen, dit kan per stagiaire verschillen.

Continuïteit

In de eerste periode op ons kinderdagverblijf zal uw kind zoveel mogelijk door dezelfde pedagogisch medewerker verzorgd worden. Daarna zal het kind ook verzorgd worden door andere pedagogisch medewerkers. Een kind zal zich dan ook niet te zeer hechten aan één speciale pedagogisch medewerker zodat het kind bij ziekte of verlof deze pedagogisch medewerker niet te zeer mist.

Ziekte of verlof wordt in de meeste gevallen opgevangen door het eigen personeel. Door ons personeelsbeleid is er weinig wisseling in de teamsamenstelling, de meeste medewerkers zijn al meerdere jaren in dienst. Wanneer er geen vervanging gevonden wordt onder het eigen personeel, dan zal er een gekwalificeerde invalkracht ingezet worden. De gehanteerde BKR (begeleidster/kind ratio) is in principe altijd volgens de normen zoals die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang.