Deprecated: Constant WP_Stream\FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /projects/kinderdag_e7/public_html/wp-content/plugins/stream/classes/class-filter-input.php on line 100
Ziekte of noodsituatie - Kinderdagverblijf Villa Kakelbont

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke aspecten binnen ons kinderdagverblijf.

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen ontdekken. Een ongeluk zit hierbij in een klein hoekje.

Kinderen zien geen gevaar, dit moeten ze leren. Voor pedagogisch medewerkers is het onmogelijk om iedere minuut van de dag alle kinderen in de gaten te houden en daarom is een veilige omgeving van groot belang.

Risico-inventarisatie

Jaarlijks wordt op de Villa een risico-inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid gemaakt. Op de Villa si een map aanwezig met hierin:

  • de meest recente ingevulde risico-inventarisatie;
  • het bijbehorende actieplan;
  • het ontruimingsplan
  • de ongevallen- en bijna ongevallenregistratie;
  • huis- en gedragsregels voor specifieke locatie en het
  • protocol ongevallenregistratie.

Ziek zijn

Wanneer een kind ziek is gaan wij ervanuit dat het niet naar het kinderdagverblijf komt; een ziek kind voelt zich thuis immers het prettigst, daar krijgt het de extra aandacht, rust en verzorging die het nodig heeft. Wanneer een kind bij ons ziek wordt, wordt er altijd contact opgenomen met een van de ouders. In overleg met de ouder bepalen we wat we verder doen, dit is afhankelijk van hoe het kind zich voelt. Voor andere medicatie dan paracetamol dient het formulier medicatie ingevuld te worden. Wij kunnen onze huisarts inschakelen maar natuurlijk blijft de eigen huisarts de behandelend arts van het kind.

De gebruikelijke kinderziektes, zoals waterpokken, waarbij de besmetting ongemerkt heeft plaatsgevonden, kunnen wij moeilijk buiten de deur houden. Verder houden wij ons aan de regels die door de GGD zijn vastgesteld.

Wanneer een kind ineens ernstig ziek wordt waarschuwen we eerst een arts en vervolgens de ouders. Dit gebeurt uitsluitend als er sprake is van een noodsituatie.