GGD rapporten

Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de kwaliteitseisen die gelden voor onder andere kinderdagverblijven. Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar.